Rabu, 17 Disember 2008

Aktiviti PenyeliaPPIK KUALA DIPANGTugas-Tugas Penyelia PPIK
  • mengadakan promosi
  • mengadakan taklimat kepada komuniti
  • menyelidik populasi komuniti, mencari bahan, mengumpul maklumat untuk laman web
  • mengawal selia pusat
  • memberi latihan asas komputer serta mengadakan bengkel asas komputer
  • menubuhkan ahli jawatankuasa PPIK
  • serta menubuhkan kelab PPIK

Selain daripada itu, penyelia juga membantu komuniti dalam bidang hal ehwal kemasyarakatan seperti penyebaran maklumat umum, perniagaan, produk serta mewujudkan sekurang-kurangnya 1 projek usahawan.

Buah-buahan yang ada di Kuala Dipang tetapi jarang ditemui di tempat lain.

Buah Markisa


Buah Cerpu

Tiada ulasan:

Catat Ulasan